Znak Junáka

91. roverský kmen střediska “Řehoře Mendla” Brno

Kerberos

Znak roverů

Úvod
O nás
Akce
Články
Citáty
Hry
Fotky
Odkazy


RSS kanál [?]
Přidej na Google.cz
Přidej na Seznam.cz


Valid HTML 4.01 Transitional

Sociogram roverského společenství

Výzkumná otázka:

Jak nejlépe lze znázornit vztahy mezi členy a skupinami uvnitř společenství roverů v 91. oddíle?

Popis výzkumu:

Jako hlavní výzkumný nástroj bylo použito „skryté zúčastněné pozorování“, které probíhalo po dobu trvání projektu cca jeden rok. Tato kvalitativní data se následně transformovala do podoby měřitelných kvantitativních dat, které posloužily k tvorbě sociomapy nové generace. Sociomapa využívá poznatků fuzzy logiky a snaží se co nejlépe optimalizovat popis vztahů v určité skupině při maximální míře zachování validity měření. Pozorování probíhalo při nejrůznějších aktivitách (realizaci projektů, odreagování se při společném setkání, soukromé akce členů společenství, formální činnost členů společenství). Výsledky výzkumu mají sloužit k nejen k deskripci vztahů ve společenství, ale také k analýze při dalších krocích budování společenství.

Klíčové koncepty:

Sociomapování, sociometrie, zúčastněné pozorování, škála agresivity, míra komunikativnosti, sociální interakce, sociální role, vektorová grafika.

Výsledky výzkumu:

Bylo zjištěno pravděpodobnostní rozložení aktérů z hlediska vzájemných interakcí v jejich abstraktním sociálním prostředí, které je tvořeno vazbami v 91. oddíle. Jak je patrné, je možné vidět několik dominantních oblastí, které se vztahují k určitým bodům (osobám). O těchto bodech lze mluvit z pohledu sociometrie jako o tzv. hvězdách (postavení alfa) – osoba populární, která získává ve skupině největší počet pozitivních voleb. V našem případě se jedná o body označené kódy: Očko, Divoš, v menší míře také Vojťák, Honza N., Šerok. Dále je zde možné vypozorovat i experty (postavení beta) na konkrétní specializované činnosti a také pasivní členy (pozice gama). Každý v postavení alfa má kolem sebe určitou referenční oblast, která označuje prostor ve kterém se k němu vztahují ostatní členové. Platí zde jednoduché pravidlo, že čím jsou na sociomapě jednotlivé body od sebe dále, tím menší pro sebe mají význam a intenzita vztahu je menší. Některé body se dokonce za uplynutí celého období v kterém projekt běžel nesetkaly (Mistr–Pextr a podobně). Vytvoření určitých oblastí, které se k sobě navzájem moc nevztahují (např. kolem jednoho bodu Očko a druhého Divoš), je způsobeno odlišností zájmů daných bodů. Takzvané odlišné pojetí zájmů a motivů jednotlivých referenčních skupin v rámci celého společenství. Mezi těmito dvěma body se pak následně nachází oblast, která je vzájemně propojuje díky hledání společných zájmů a hodnot obou referenčních skupin. Na závěr jen zdůrazníme, že ideálním stavem společenství, které nikdy nebude odpovídat realitě, je, aby všechny body byly co nejvíce ve středu sociomapy a sociální interakce, vztahy tak mohly být daleko silnější a výsledná činnost společenství tak následně efektivnější, lepší, intenzivnější a přátelštější. Přestože ideální stav nikdy nenastane, doporučuje náš výzkumný tým tomuto společenství, aby se každý individuálně pokusil zvýšit své úsilí v budování vztahů k ostatním, aby se následně spolupráce v společenství výrazně zlepšila.

Na závěr budeme rádi pokud i vy přispějete k interpretaci výzkumných dat. Máte k tomu možnost dole v diskuzi.


Diskuse k tématu (celkem 17 příspěvků):

Jméno:  Text: 

Pif [14. 11. 2007]: Zajmavé. A myslím, že i pravdivé (na drobné odchylky). Jen mě zarazil Šerlok jako samostatnej vrchol. Je to dobrej nápad a děkuji za to autorovy. Jen drobná poznámka. Chybí jeho podpis. (Ikdyž vesměs tuším, kdo je autor) :-)

Vojťák [15. 11. 2007]: No, pokud to můžu prásknout, tak nápad to byl Honzův, pač on má na to školu. Softwarová realizace a zpracování výstupu podle vstupních dat byla moje práce.

Pextr [16. 11. 2007]: Zapomnělo se na Pašina

Apríl [17. 11. 2007]: Jo, Pašin chybí

Honza [18. 11. 2007]: Ve zpracování dat došlo k chybě a Pašin nám tím vypadl, pokusíme se to co nejdříve vyřešit. Než tak učiníme, zajímá nás kam byste jej zařadili vy, popřípadě koho byste tam ještě zařadili.

Vojta [18. 11. 2007]: Chtěl bych se zeptat… které (respektive kteří, že) jsou pozice beta a které jsou pozice gama… pochopil jsem, že pozice alfa je ten, kolem kterého jsou soustředěni ostatní.

Vojta [18. 11. 2007]: Pašina bych zařadil někam ke středu… možná někde mezi Mikeše a Divoše?

Vojťák [18. 11. 2007]: Byla uploadována nová verze sociomapy, kde už je i Pašin (pokud se zobrazuje stará, stiskněte Ctrl+F5). Jinak upozorňuji, že toto grafické znázornění je pouze aproximativní (obecně jde o problém zobrazení k-rozměrné variety do roviny E2, při kterém dochází ke ztrátě dimenze ⇒ tedy ztrátě části informace ⇒ tedy k jistému zkreslení).

Radim [19. 11. 2007]: Je lidsky možné, aby všechny body sociomapy byly samodružné?

Vojta [19. 11. 2007]: Co to znamená „samodružné“?

Vojťák [20. 11. 2007]: Samodružný bod zobrazení je sám svým obrazem. V zobrazení více než tří bodů prostoru do roviny je mizivá šance, že by byly všechny samodružné.

Honza [20. 11. 2007]: Re: Radim – zajímavá otázka. Podle mě to není možné. Mám dojem, že v tom případě by šlo o identické objekty (body), pokud se bavíme o jednotlivých lidech jako o „bodech“. Identické body mají všechny vlastnosti stejné, takže osoby by musely mít také všechny vlastnosti stejné, což je při originalitě každého lidského jedince nemožné. Je však určitě možné zmenšit prostor v kterém se tyto body nacházejí. Otázka je do jaké míry?

Homolka [17. 7. 2008]: Hoši, který matlák to zveřejnil? Velmi dobrý způsob jak destruovat vztahy v oddíle. Doporučuji odebrat licenci.

Vojťák [22. 7. 2008]: >Homolka: Zveřejnil jsem to já. Vztahy v oddíle to samozřejmě nedestruovalo. Koneckonců takovýto sociogram by zvládla nakreslit většina členů oddílu (teď již zčásti členů kmene) tužkou na papíře – rozložení alfa, beta a gama-bodů není pro nikoho žádným tajemstvím.

Vojťák [22. 7. 2008]: Mimochodem – teď to snad již mohu oznámit – tento „sociogram“ také vznikl původně tužkou na papíře, právě z toho důvodu, aby upozornil na tehdejší uzavřenost jednotlivých skupin.

Pú [2. 11. 2008]: Zajímalo by mne a) jak sem se dostal kam sem se dostal b) kdy se bude sociogram aktualizovat

Vojťák [3. 11. 2008]: >Pú: Dostal ses, kam ses dostal, protože ses nám tak nějak jevil (a protože to tak nakonec vyšlo – nehledej v tom velkou vědu). Jestli se bude sociogram aktualizovat, záleží na tom, jestli se někomu s bujnou fantazií bude chtít do ruky vzít tužku…


Zpět na Články

Pátek 24. 5. 2024
svátek slaví Jana

Sedmý citát
Skupina, Tým, Společenství

Honzova prezentace: Rovering (PPT)

„Sociogram“ roverské skupiny

Roverská Wiki

Kalendář

DiskusLog
přehled diskusí

Vytvořil VojťákO webuAdmin • Aktualizace: 12. června 2018 ve 21.31