Znak Junáka

91. roverský kmen střediska “Řehoře Mendla” Brno

Kerberos

Znak roverů

Úvod
O nás
Akce
Články
Citáty
Hry
Fotky
Odkazy


RSS kanál [?]
Přidej na Google.cz
Přidej na Seznam.cz


Valid HTML 4.01 Transitional

Úmluva o českém roveringu

My, roveři a rangers České republiky, přijímáme následující pojmenování jako základní kameny naší činnosti v Junáku – svazu skautů a skautek ČR. Jsme si vědomi, že…

… rovering je skauting!
Rovering je obdobím skautského života, rozvíjí jeho smysl a umožňuje v plné míře si uvědomit hodnoty, které skautský život přináší. Je cestou k pochopení celosvětového rozměru skautingu. Je časem, kdy začínáme hlouběji chápat skautský zákon, jeho ukotvení ve třech základních principech skautingu a přebíráme odpovědnost ze skautských principů vyplývající.

…rovering je Služba!
Rovering je službou sobě, bližním, společnosti a vyššímu principu. Služba je dobrovolná a nezištná, vyjadřuje odhodlání a odvahu. Je rozhodnutím každého z nás.

…rovering je příležitost!
Rovering je příležitostí k hledání a nalézání, k přemýšlení a pochopení. Je cestou k vymezení hranic našich možností a výzvou k jejich překonání. Je příležitostí k osobnímu rozvoji, k pestrému a aktivnímu životu.

…rovering je společenství!
Rovering nabízí přátelské prostředí, které je prostorem ke sdílení zážitků a zkušeností. Vychovává k aktivnímu občanství a k soužití s lidmi, ve společenstvích na místní i celosvětové úrovni.

My, roveři a rangers České republiky, chceme být aktivními členy Junáka, převzít odpovědnost sami za sebe a podle našich možností se podílet na dění uvnitř Junáka i mimo něj.

Jsme vděčni za možnost být rovery a rangers a rádi bychom požádali Junák na všech jeho úrovních…
… aby nadále vytvářel prostor pro náš všestranný rozvoj
… aby nám poskytoval metodické zázemí pro naši činnost
… aby vytvářel možnosti pro naše setkávání na různých úrovních

K autorství a šíření této úmluvy se hlásí účastníci Roverské porady 2009


Diskuse k tématu (celkem čtyři příspěvky):

Jméno:  Text: 

Honza [24. 3. 2009]: Kladete si otázku copak to je? Jednoduše to co vzniklo na RP09 v neděli dopoledne… Základní kameny roveringu, tak jak je vidělo něco kolem 30 roverů.

Očko [25. 3. 2009]: A jaký na to byl tvůj názor?

Honza [3. 4. 2009]: Moje odpověď je trochu komplikovaná. Jednak jsem u samotné formulace již nebyl, ale… Předtím než se formulovala úmluva, jsem dělal menší sondáž (na téma rovering) pro širší tým nového roverského programu a v kapitole historie jsem došel k tomu, že v roveringu z hlediska historie existují tři hraniční kameny, které vymezují rovering, ne definují, protože součást roveringu je hledání. Hraniční kameny většinou vymezují směr, kudy vede cesta, která je již na rozdíl od směru, individuální záležitostí každého jedince či kmene. Došel jsem k těmto kamenům: hledání-cesta-putování; společenství-bratrství; služba, štěstí-radost-úspěch. Když si přečtete co je míněno pod slovem příležitostí, tak je to vlastně v podstatě to stejné (kromě té radosti), což byl pro mě ohromující závěr, když jsem to zjistil… To, že rovering je skauting je důležitá připomínka. Samozřejmě, každý ze základních hraničních kamenů se dá rozvést v kontextu historie i v dnešním… To bychom tady byli ale dlouho, snad pokud byste chtěli, tak někdy na roverské schůzce… A hraničních kamenů je daleko víc, ale to už je na hledání kmene či rovera, aby objevil zbývající kameny a jejich významy… Osobně bych rád viděl místo slova příležitost slovo cesta nebo hledání, protože to je pro mě nejvíce charakteristický znak roveringu. Je taky ale pravda, že jsem tak dobrou formulaci vymezení ani nečekal, ale už se ozývají názory, že je to moc konkrétní. Záleží však zda půjdeš textu naproti a budeš se snažit v něm vnímat ty důležité hodnoty nebo ne…

Honza [3. 4. 2009]: Více o úmluvě na: http://www.skaut.cz/…es/index.php?…


Zpět na Články

Úterý 25. 1. 2022
svátek slaví Miloš

Sedmý citát
Skupina, Tým, Společenství

Honzova prezentace: Rovering (PPT)

„Sociogram“ roverské skupiny

Roverská Wiki

Kalendář

DiskusLog
přehled diskusí

Vytvořil VojťákO webuAdmin • Aktualizace: 12. června 2018 ve 21.31